stránky Svádova a okolí

Svádováci POZOR - POZOR - opět nám chtějí sebrat naše hřiště U koruny

15.06.2010 23:35

 

S/28

Plnění usnesení Zastupitelstva MO Střekov č. 429/09/c/2 – petice č. 1/2009.

217/                Rada MO Střekov projednala předloženou zprávu a

A/ Doporučuje

Zastupitelstvu MO Střekov

1.     Vzít na vědomí předloženou zprávu.

2.     Zabezpečit průzkum názoru občanů s trvalý pobytem ve Svádově, na využití p.p.č. 911 v k.ú. Svádov formou ankety a o výsledku informovat Zastupitelstvo MO Střekov dne 7.9.2010.

B/ Ukládá

Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi ÚMO Střekov

předložit stanovisko Rady MO Střekov k projednání Zastupitelstvu MO Střekov.

T:  29. 06. 2010

 

 

S/29

Organizační zabezpečení konání 24. jednání ZMO Střekov.

218/     Rada MO Střekov projednala organizační zabezpečení jednání 24. zasedání Zastupitelstva MO Střekov, které se uskuteční dne  29.06.2010 od 15:00 hod. v sále domu Žukovova 100 v Ústí nad Labem a toto:

A/ Schvaluje

 

o.s. SVADNET © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode