stránky Svádova a okolí

Stalo se zde před 100 lety

Rok 1910 - 4.března bylo usneseno přijetí obecního tajemníka za plat 1000 Korun + 100 korun na oděv + služební byt + 200 Korun na otop a úklid 

                  kanceláře.

               - Úkolem tajemníka bude obstarat všechny písemné práce, všechny pochůzky ve Svádově a důležité pochůzky do Valtířova, Olšinek a Olešnice.

               - 15.března byl přijat do služeb obce František Trojan, který bude také obstarávat kontrolu výčepu piva a poplatky za kontrolu masa.

               - Téhož dne byla jmenována nová školní rada. Předsedou se stal Josef Windrich.

               - 18.června byla v domě č.p.21 otevřena filiální prodejna řezníka Gartnera.

               - 15.září se po prvé jedná o zavedení elektrického osvětlení do obce Svádov.

               - Škola čítá 415 žáků.

               - Postaveny byly domy č.p.115 a 116, v domě č.p.92 byl zřízen mandl na prádlo a u domu č.p.96 se přistavěly kolničky na uhlí.

               - V Olšinkách byl postaven dům č.p.55

 

 

 

Rok 1909 - Do hostince u Braschů ve Valtířově byla svolána schůze ve věci odpojení osad Valtířova a Olešnice od Svádova.

               - Svádovskou školu navštěvuje 400 dětí.

               -  Ve Svádově bylo tohoto roku vyčepováno 532hl.piva.

               -  Stav dobytka 15 koní,116 dobytčat,72 koz, 173 vepřů a 1 býk.

               - Při honech bylo odstřeleno 31 zajíců,14 srnců a srn a 5 bažantů.

               - 2.12.zemřel představený obce Josef Benisch

              - V čelo obce byl postaven Josef Windrich,prvním radním se stal Frant.Sagner a druhým Jan Weidmann.

o.s. SVADNET © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode